Hakkımızda

1987 yılından itibaren özel iskelelere de üçüncü şahıs yüklerine hizmet verme izni verilmesi ile birlikte Türkiye kıyılarında tamamen özel sektör tarafından büyük yatırımlar yapılarak yeni liman tesisleri yaratılmış ve bu sayede devlet önemli oranda kaynak tasarrufunda bulunmuştur. Özel limanların devreye girdiği bölgelerde artan hizmet kalitesi ve yoğunluğun düşürülmesi sonucu, gemilerin gecikmesi sorunu dolayısıyla gemi gecikmelerinden kaynaklanan ve genelde yabancı gemi sahiplerine ödenen büyük tazminatlar ortadan kalkmıştır. 

Günümüze kadar gelen süreç içinde sayıları ve kapasiteleri gittikçe artan özel sektör liman ve iskele işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak maksadıyla 1996 yılında Liman İşletmecileri Derneği (MARLİM) kurulmuştur. İlk kurulduğunda, İzmit Körfezinde bulunan iskele ve terminallerin çoğunlukta olduğu derneğimizin üye yapısı sonradan Gemlik ve Ambarlı’daki liman ve kuruluşların da katılımı ile tüm Marmara Denizine yayılmıştır. Marmara Bölgesindeki üye hedefine ulaşan derneğimiz 2002’de sınırlarlarını tüm Türkiye kıyılarındaki Liman İşletmecileri olarak değiştirmiş ve merkezini İstanbul’a taşımıştır. Bu gelişme ile birlikte diğer bölgelerdeki Özel Sektör Liman İşletmelerinin de katılımı ile derneğimizin faaliyet alanı tüm Türkiye sahillerini kapsamış bulunmaktadır.

Derneğimizin temsil ettiği kuruluşların ülke ekonomisindeki yeri ve Türkiye çapında faaliyet göstermesi nedeniyle; dernek isminin önüne Türkiye ilave edilmesi ve kısa adının da TÜRKLİM olarak değiştirilmesi amacıyla yapılan başvuru’nun uygun görülmesi ile  birlikte “ Liman İşletmecileri Derneği” olan derneğimizin adı “Türkiye Liman İşletmecileri Derneği”; “MARLİM” olan kısa adı da “TÜRKLİM” olmuştur. Türkiye Liman İşletmecileri Derneği konusunda faaliyet gösteren tek dernektir.

Liman işletmeciliğinin çok boyutlu bir iş olması; pek çok kurum ile koordinasyon içinde çalışmayı zorunlu hale getirmektedir. Bu yapı içinde derneğimiz, Türkiye Liman İşletmelerinin çoğunluğunu oluşturan üyemiz liman işletmeleri ile ilgili devlet birimleri ve yurtdışındaki ilgili sektör kuruluşları arasında bilgi akışını sağlamakta ve liman işletmelerinin yürürlükteki mevzuata uyumlu ve etkin bir şekilde çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki özel liman işletmelerinin temsil edildiği derneğimiz konusunda referans-akreditasyon kurumu olarak görev yapmaktadır.

Limancılık faaliyetleri, denizcilik sektörünün en önemli unsurlarından biridir. Zira temel amaç olan yük ve yolcu taşımacılığı liman ile başlamakta ve liman ile bitmektedir. Bu nedenle derneğimiz; ülkemiz ekonomisi içinde önemi artan liman işletmeciliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, liman işletmelerimizin Akdeniz–Avrupa–Ortadoğu limanları arasında rekabet edebilir işbirliğinin oluşumuna yardımcı olmak, uluslar arası bir kuruluş olmak, sektörle bağlantılı tüm kamu kuruluşları ile liman işletmeleri arasında koordinasyon sağlamak, görüş oluşturmak gibi görevleri yürütmektedir.

“Avrupa Özel Liman İşletmecileri Federasyonunun (FEPORT) aktif üyesi olan TÜRKLİM Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeleri yakında takip etmekte ve dernek üyesi limanları bilgilendirmektedir.

TÜRKLİM kendi sektörüne yön veren ve çalışanlarını eğiten ve belgelendiren bir kuruluş olma yolunda başlattığı çalışmalar ile 2008 yılından itibaren  Limancılık Meslek Standartlarının belirlenmesi çalışmalarına başlamış ve  Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından başlatılan  “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme” adlı AB hibe  projesine başvurulmuştur. Bu maksatla “TÜRKLİM KARİYER-PORT: Mesleki Yeterlilik ve Personel Belgelendirme Merkezi Kurulması Projesi” hazırlanmış ve değerlendirme sonunda derneğimiz uygun görülerek 23.03.2011 tarihinde Merkezi Finans İhale Birimi ile sözleşme yapılarak projeye başlanmıştır.Proje sonunda Mesleki Yeterlilik ve Personel Belgelendirme Merkezi derneğimizin yeni ofisinde kurulmuş olup TÜRKAK Akreditasyonu sonunda hizmet vermeye başlayacaktır.

2016 yılı sonu itibarı ile tüm Türkiye’deki Konteyner hareketinin % 91,00'i, Genel Kargo ve Katı Dökme Yük hareketinin % 85,00’i  dernek üye limanları  tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden  61 liman işletmesinin temsil edildiği derneğin, üye sayısının her sene artmaya devam etmektedir.  

Vizyonumuz:

     Tüm liman işletmecilerini tek bir çatı altında toplayarek tek, kuvvetli ve güvenilir sektörel dernek olmak, ülkemizde limancılığın gelişmesi için doğru politikaların oluşturulmasında önemli bi referans kayağı olarak ulusal ve uluslararası platformlarda ülke limancılığını en iyi şekilde temsil etmektir.

Misyonumuz:

     Özel liman işletmeciliğinin sektörel sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunmak, referans-akreditasyon kurumu özelliklerine sahip olmak, sektörel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, sektörün gelişmesine katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemek ve bu konuda kamuoyu desteği oluşturulmasına, sektörün çevre koruma konusunda teşvik edilmesine ve bilgi akışının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

 Kalite Politikamız;  

  • Üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye limancılığının gelişmesi ve Türkiye’nin dünya deniz ticaretinde hak ettiği payı alması için sektör destekli çalışmalar yapmak.

  • Üye ihtiyaçlarının doğru olarak belirlenmesi ve resmi mercilere toplu olarak iletilmesinde aracılık etmek.

  • Yasal gereklilikleri ve güncel gelişmeleri internet ve mail ortamını kullanarak, zamanında üyelerine duyurma yolu ile onlara katkı sağlamak.

  • Liman sektöründe çalışan, çalışacak olan iş gücü mesleki niteliklerini uluslararası standartlarda geçerli ve güvenilir bir sistem ile ölçüp belgelendirerek bu iş kolunun nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak.

  • Kalite yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.  

 

2015-2018 YÖNETİM KURULUMUZ;

23.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri 06.02.2015 tarihinde toplanarak, aralarında iş bölümü yapmışlardır.

 

 

GÖREVİSİMKURUM
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan SELÇUK SOLVENTAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür SOY KUMPORT
Üye Turgay GÜL MARPORT
Üye Aydın ERDEMİR TOROS TARIM
Üye Hakan TURUNÇ MERSİN
Üye Bahri KAYA YILPORT
Üye Ş.Bülent ÇAKIN EGE GÜBRE
Üye İbrahim DÖLEN BORUSAN
Üye Aziz GÜNGÖR KUŞADASI