TÜRKLİM 2015-2018 YILLARI ARASI YÖNETİM KURULU

 Sayın Üyemiz; 

 
 
23.01.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı ve 06.02.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda seçilen yeni yönetim kendi arasında görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmıştır, kendilerine ve denizcilik camiasına hayırlı olmasını dileriz.
 
 
Başkan                          : Mustafa Kenan SELÇUK
Başkan Yardımcısı          : Özgür SOY
Üye                               : Turgay GÜL
Üye                               : Aydın ERDEMİR
Üye                               : İsmail Hakkı TAS
Üye                               : İbrahim DÖLEN
Üye                               : Efe HATAY
Üye                               : Şaban Bülent ÇAKIN
Üye                               : Aziz GÜNGÖR
 
 
Saygılarımla,   
 
İrfan BİLGİN
Genel Sekreter